2023 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları: İşverenler ve Çalışanlar İçin Bilinmesi Gerekenler

İzinsiz Yabancı Çalıştırma Kavramı

İzinsiz yabancı çalıştırma, Türkiye’de çalışma izni almadan veya geçerli bir çalışma izni olmaksızın yabancı uyruklu kişilerin istihdam edilmesi durumudur. Bu durum, hem işverenler hem de yabancı çalışanlar için ciddi yasal sonuçlar doğurabilir. İşverenler ve çalışanlar, izinsiz yabancı çalıştırma cezaları konusunda bilinçli olmalı ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

İşverenler İçin İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

2023 yılında izinsiz yabancı çalıştıran işverenlere uygulanacak olan cezalar şu şekildedir:

İşverenler, izinsiz olarak çalıştırdıkları her yabancı çalışan için 2023 yılında 30.000 TL idari para cezasına çarptırılacaktır. Bu ceza, her izinsiz çalıştırılan yabancı çalışan için ayrı ayrı uygulanır ve toplam ceza miktarı çalıştırılan yabancıların sayısına göre artar.

İşverenler ayrıca, izinsiz yabancı çalışanların Türkiye’den sınır dışı edilmesi ve geri gönderilmesi masraflarını da karşılamak zorundadır. Bu masraflar, çalışanın geri gönderileceği ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.

İşverenler, izinsiz yabancı çalıştırma durumlarında, Türkiye’de devlet destekli istihdam projelerinden ve teşviklerinden de yararlanamazlar.

Yabancı Çalışanlar İçin İzinsiz Çalıştırma Cezaları

İzinsiz olarak çalışan yabancı uyruklu kişilere de 2023 yılında şu cezalar uygulanacaktır:

İzinsiz çalışan yabancılara, 2023 yılında 5.000 TL idari para cezası verilecektir. Bu ceza, çalışma izni almadan çalışmaya devam ettikleri her gün için uygulanır.

İzinsiz olarak çalışan yabancılar, Türkiye’den sınır dışı edilebilir ve geri gönderilebilirler. Ayrıca, sınır dışı edildikten sonra belirli bir süre Türkiye’ye giriş yapmaları yasaklanabilir.

İzinsiz çalışan yabancılar, Türkiye’de sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinden yararlanamazlar. Bu durum, hem çalışanın kendisi hem de ailesi için büyük bir risk teşkil eder.

İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezalarından Kaçınma Yöntemleri

İşverenler ve yabancı çalışanlar, izinsiz yabancı çalıştırma cezalarından kaçınmak için aşağıdaki önlemleri almalıdır:

İşverenler, yabancı çalışanların çalışma izni alma süreçlerini yakından takip etmeli ve işe başlamadan önce geçerli bir çalışma izni olup olmadığını kontrol etmelidir.

Yabancı çalışanlar, Türkiye’de çalışmaya başlamadan önce çalışma izni başvurusu yapmalı ve başvurularının sonucunu beklemelidir. Başvurularının olumsuz sonuçlanması durumunda, başvurularını tekrar gözden geçirerek eksiklikleri gidermeye çalışmalıdır.

Hem işverenler hem de yabancı çalışanlar, çalışma izni başvuruları ve süreçleri hakkında güncel bilgilere sahip olmalıdır. İlgili mevzuat ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler, başvuru süreçlerini etkileyebilir.

İşverenler, yabancı çalışanların çalışma izinlerinin süresinin dolmasına yakın dönemlerde, izinlerin yenilenmesi için gerekli başvuruları yapmalıdır. Bu sayede, çalışanların çalışma izinlerinin süresi dolmadan yeni izinlerin alınması sağlanabilir.

Sonuç

2023 yılında izinsiz yabancı çalıştırma cezaları, hem işverenler hem de yabancı çalışanlar için ciddi yasal ve mali sonuçlar doğurabilir. İşverenler ve çalışanlar, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek bu cezaları önleyebilir ve Türkiye’de yasal ve güvenceli bir çalışma ortamı sağlayabilir. İşverenlerin ve yabancı çalışanların bu konuda bilinçli olmaları ve gereken adımları atarak izinsiz yabancı çalıştırma cezalarından kaçınmaları büyük önem taşımaktadır.

Scroll to Top
0549 322 66 06